Allmänna villkor

Regler och anvisningar

Jag är införstådd med att aktiviteter som erbjuds på Rebel Park kan vara förenade med risk för både allvarlig kroppsskada och skada på egendom. Min egen och andras säkerhet är viktigt och att regler och anvisningar efterlevs, detsamma gäller instruktioner och anvisningar som lämnas av personal på Rebel Park.

  • Samtliga aktiviteter som utövas på Rebel Park sker på egen risk. Arenan, bolaget och dess anställda svarar inte i något avseende för skada eller annan olägenhet som uppstått eller orsakats till följd av användning av eller vistelse i arenan. Du bör säkerställa att du har tillräckligt försäkringsskydd innan du använder arenan.
  • Vissa aktiviteter i arenan kräver särskild säkerhetsgenomgång av arenans personal innan användning. 
  • Arenan, bolaget och dess personal äger rätt att avvisa dig från arenan vid bristande efterlevnad. Detsamma gäller vid brott eller misstanke om brott.
  • Det råder totalt alkohol- och drogförbud på arenan.

Jag är införstådd med och accepterar att det är en förutsättning för att jag ska få använda och vistas i arenan att jag tagit del av och åtagit mig att följa dessa regler och riktlinjer.

Priser och betalning

Varje vara anges med pris inklusive moms. I kundvagnen kan man se det totala priset inklusive alla avgifter. Betalningsvillkor finns angiven i kundvagnen beroende av valt betalningssätt.

Ångerrätt

Du kan avboka din betalda bokning upp till 4h innan. I ditt meddelande till oss måste det klart framgå att du ångrar dig samt anledning. Om det gäller en produkt från vår webbshop har du 14 dagars ångerrätt på ditt köp.

Återbetalningsskyldighet:

Vi ska, om du utnyttjat din ångerrätt, betala tillbaka vad du har betalat för varan snarast eller senast inom 30 dagar från den dag då vi tog emot varan eller, om det är en tjänst, meddelandet om att du ångrat dig. Du får själv betala returkostnaderna när du sänder tillbaka varan eller eventuella betalningsavgifter som uppkommit vid ditt köp. Se även konsumentverket och distansavtalslagen, samt EU:s gemensamma tvistlösningssida http://ec.europa.eu/odr.