Allmänna villkor

Allmänna villkor

Regler och anvisningar

Jag är införstådd med att aktiviteter som erbjuds på Rebel Park kan vara förenade med risk för både allvarlig kroppsskada och skada på egendom. Min egen och andras säkerhet är viktigt och att regler och anvisningar efterlevs, detsamma gäller instruktioner och anvisningar som lämnas av personal på Rebel Park.

  • Samtliga aktiviteter som utövas på Rebel Park sker på egen risk. Parken, bolaget och dess anställda svarar inte i något avseende för skada eller annan olägenhet som uppstått eller orsakats till följd av användning av eller vistelse i parken. Du bör säkerställa att du har tillräckligt försäkringsskydd innan du använder parken.
  • Vissa aktiviteter i parken kräver särskild säkerhetsgenomgång av parkens personal innan användning.
  • Parken, bolaget och dess personal äger rätt att avvisa dig från parken vid bristande efterlevnad. Detsamma gäller vid brott eller misstanke om brott.
  • Det råder totalt alkohol- och drogförbud i parken.

Jag är införstådd med och accepterar att det är en förutsättning för att jag ska få använda och vistas i parken att jag tagit del av och åtagit mig att följa dessa regler och riktlinjer.

Köpevillkor

1. Företagsinformation

www.rebelpark.se tillhandahålls av Rebel Park AB med Org nummer 559106-5254. Information & bilder på hemsidan ägs av företaget eller partner och får inte kopieras utan tillåtelse.

2. Priser

Varje vara anges inklusive moms i Svenska kronor. I kundvagnen ser man det totala priset inklusive alla avgifter så som moms, frakt och betalningar.

3.1 Betalning

Betalning sker genom vald betalningsmetod i kassan. Betalningsmetoden tillhandahålls av Bambora tillsammans med samarbetspartners.

3.2 Kortbetalning

Kortbetalning accepteras av Visa, MasterCard och Maestro. Debitering av ditt betalkort sker direkt.

4. Frakt & Fraktmetoder

Våra produkter är digitala och levereras direkt i form av kvitto. För presentkort medföljer en länk för nedladdning av presentkort.

5. Ångerrätt och öppet köp

Du kan avboka din betalda bokning upp till 4h innan. I ditt meddelande till oss måste det klart framgå att du ångrar dig samt anledning.

Om det gäller en produkt från vår webbshop har du 14 dagars ångerrätt på ditt köp.

Avbokning/avbrott av en påbörjad/pågående campvecka återbetalas med presentkort/värdekod mot uppvisande av läkarintyg enligt följande tariff nedan.

6. Återbetalningsskyldighet

Om du utnyttjar din ångerrätt ska vi betala tillbaka hela varans belopp snarast eller senast inom 30 dagar från den dag då vi mottog varan.

Se även konsumentverket eller distanshandelslagen.

7. Personuppgiftsbehandling

För att kunna ta emot, hantera och leverera din beställning kommer Rebel Park AB att behandla dina personuppgifter. All vår behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning. Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på vår sida Integritetspolicy.

8. Kontakt & Kundtjänst

Rebel Park AB

Stig Sunnes väg 2

295 31 Bromölla

Sverige

Organisationsnummer: 559106-5254

Telefon: 0733-79 59 27

E-post: info@rebelpark.se

9.1  Force Majeure
Force Majeure såsom krig, omfattande arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omfattning som part inte råder över och som förhindrar part att fullgöra sina skyldigheter och befriar part från detta. Sådan befrielse gäller under förutsättning att verksamheten inte heller kan bedrivas under dessa förhållanden. Motparten skall omedelbart underrättas om omständigheter som kan tillämpa denna bestämmelse.

9.2 Ändring av avtalsvillkor
Efter att kund genomfört ett köp äger Rebel Park inte rätt att ändra villkoren för aktuellt köp om inget annat är överenskommet.

9.3 Klagomål
Eventuella klagomål kan framföras via våra kontaktsätt som ni finner ovan under kontakt & kundtjänst.

9.4 Tvister & lagar
Svensk rätt skall tillämpas på samtliga köp enligt dessa avtalsvillkor. Tvist om köp enligt dessa avtalsvillkor skall exklusivt prövas av svensk allmän domstol.