GRTCREW MEETUP SERIES 24-25 oktober 2020

350.00kr750.00kr

English below

Nu är det återigen dags för en GRTCrew meetup. Ni får nu möjligheten att träffa och hoppa med Sebbe Wennmalm från GRTCrew (Greg Roe Trampoline Crew). GRTCrew är några av världens bästa hoppare (flippers) och Sebbe Wennmalm gästar Rebel Park lördagen 24/10 till söndagen 25/10 under roliga och utmanande former.

Exklusivt erbjudande – Weekend package:

 • Fri access till Rebel Park lördag och söndag 11-17
 • Exklusiv entré för meetupdeltagare lördag kväll 17-21 samt söndag 09-11
 • Specialutgåva av meetup t-shirt
 • Rebel Park trampolinstrumpor
 • Pizzaslice på lördag kväll
 • Boende inkl frukost i scoutstugan (sovsäck, kudde och liggunderlag krävs). Rebel Park ledare/ansvarig sover i scoutstugan.
 • Priser och giveaways

GRTCrew som gästar Rebel Park består av:

 • Sebbe Wennmalm – Sverige – Insta: @sebbe.wennmalm

För att delta köper man biljett och får då vara med på alla moment. Incheckning sker mellan 11-15 lördagen 24/10.

OBS! begränsat antal platser – Deadline 21/10 kl2300!

För att köpa biljett måste du vara myndig (18år). Om du köper biljett för minderårig skall ni ange deltagarens namn och födelsedata. Om målsman åker med finns möjlighet att checka in på Hotell Iföhus där ni får 20% rabatt genom att använda koden RebelPark20.

Länk till hotellet: https://hotellifohus.se/

Delar av trampolinzonen kommer vara enbart för deltagare av Meetup:en. Önskar man bara vara publik och inte deltaga kan man lösa vanlig entré (dock ej utanför öppettider).

För Rebel Park årskortsinnehavare är priset 350kr, verifieras vid ankomst och registrering.

OBS! För årskortsinnehavare ingår ej trampolinstrumpor och boende i scoutstugan.

Nollställ

Beskrivning

English description

Now it’s time again for a GRTCrew meetup. You now have the opportunity to meet and jump with Sebbe Wennmalm from GRTCrew (Greg Roe Trampoline Crew). GRTCrew are some of the world’s best jumpers (flippers) and Sebbe Wennmalm visits Rebel Park on Saturday 24/10 to Sunday 25/10 in fun and challenging ways.

Exclusive offer – Weekend package:

 • Free access to Rebel Park Saturday and Sunday 11-17
 • Exclusive entrance for meetup participants Saturday night 17-21 and Sunday 09-11
 • Special edition of meetup t-shirt
 • Rebel Park trampoline socks
 • Pizza slice on Saturday night
 • Accommodation including breakfast in the scout cabin (sleeping bag, pillow and sleeping pad required). Rebel Park leader / manager sleeps in the scout cabin.
 • Prizes and giveaways

GRTCrew visiting Rebel Park consists of: Sebbe Wennmalm – Sweden – Insta: @ sebbe.wennmalm

To participate, you buy a ticket and can then participate in all events. Check-in takes place between 11-15 on Saturday 24/10.

NOTE! limited number of places – Deadline 21/10 at 2300!

To buy a ticket, you must be of legal age (18 years). If you buy a ticket for a minor, you must state the participant’s name and date of birth. If a guardian comes along, it is possible to check in at Hotel Iföhus where you get a 20% discount by using the code RebelPark20.

Link to the hotel: https://hotellifohus.se/

Parts of the trampoline zone will be for Meetup participants only. If you only want to be an audience and not participate, you can buy regular admission (but not outside opening hours).

For Rebel Park annual card holders, the price is SEK 350, verified upon arrival and registration.

NOTE! For annual card holders, trampoline socks and accommodation in the scout cabin are not included.

Mer information

Weekend Package

Weekend Package, Weekend package för årskortsinnehavare